sk English

Jazykové skúšky

Macmillan materiály na prípravu na skúšky pomáhajú študentom pripraviť sa na najobľúbenejšie medzinárodné jazykové skúšky, ako sú Cambridge English Qualifications alebo IELTS. Zahŕňajú materiály na vyučovanie na hodine a tiež na samoštúdium, praktické testy, knihy a materiály so zameraním na špecifické zručnosti. Všetky naše materiály píšu odborníci na skúšky a odborníci z praxe a poskytujú študentom hĺbkovú prípravu na skúšky plne v súlade s aktuálnymi požiadavkami a štruktúrou skúšok.