Jazykové skúšky

Macmillan materiály na prípravu na skúšky pomáhajú študentom pripraviť sa na najobľúbenejšie medzinárodné jazykové skúšky, ako sú Cambridge English Qualifications alebo IELTS. Zahŕňajú materiály na vyučovanie na hodine a tiež na samoštúdium, praktické testy, knihy a materiály so zameraním na špecifické zručnosti. Všetky naše materiály píšu odborníci na skúšky a odborníci z praxe a poskytujú študentom hĺbkovú prípravu na skúšky plne v súlade s aktuálnymi požiadavkami a štruktúrou skúšok.