Skills, Grammar and Vocabulary

Vydavateľstvo Macmillan ponúka aj učebnice, ktoré inšpirujú dospievajúcich študentov. Tínedžeri potrebujú smer, podnet, výzvu a rozmanitosť. Macmillan Education ponúka širokú škálu materiálov, ktoré majú dospievajúcim poskytnúť praktické jazykové znalosti a podporiť pozitívny prístup k učeniu. Učebnice Macmillan uspokojujú rôzne učebné štýly, schopnosti a záujmy, vedú študentov k úspechu pri skúškach a pripravujú ich na používanie angličtiny v reálnom svete.