Odborná angličtina

Naše kurzy a materiály pre firmy a ESP (English for Specific Purposes) sú určené pre študentov aj profesionálov v odbore, obsahujú materiály o základných zručnostiach na vyučovanie v triede aj na samoštúdium a obsahujú fotokopírovateľné zdroje na využitie na hodine. Ponúkame tiež rozmanitý výber materiálov ESP vrátane ocenenej kampane: Angličtina pre armádu, Angličtina pre vymáhanie práva a Angličtina pre letectvo pre pilotov a riadiacich letovej prevádzky.