Zabavné učení se s broučky

Zabavné učení se s broučky

Bugs World je dvoudílná učebnice angličtiny s podrobnou metodikou pro učitele v českém jazyce, koncipovaná pro žáky 1. a 2. ročníku základní školy, kteří ještě neumějí číst a psát.

English Type
BRITISH ENGLISH
Number of levels
2
CEFR Levels
A1

Učebnice angličtiny Bugs World je určena pro děti od 6 let. Mohou ji používat začátečníci i děti, které si již osvojily základy angličtiny v předškolním věku.

Základní informace o učebnici

 • Podporuje úspěšné osvojení jazyka u dětí s různými schopnostmi učení (mixed ability), a to zapojením všech dětí i ve větších skupinách (inclusion),
 • Kniha a pracovní sešit poskytují učitelům i dětem mnohočetné aktivity k upevnění a opakování učiva.
 • Mnohonásobné opakování v různých činnostech podporuje dlouhodobější zapamatování.
 • Učí děti skutečně komunikovat a vyjadřovat se pomocí velmi jednoduché angličtiny.
 • Učí je jednoduchým způsobem mluvit o sobě, své rodině, koníčcích a tématech, která se jich týkají.
 • Učí žáčky rozumět otázkám v angličtině a přirozeně na ně reagovat.
 • Učebnice respektuje skutečnost, že nelze očekávat, že se děti naučí slovní zásobu samy. Proto učebnice obsahuje materiály, které dětem umožňují zapamatovat si novou látku nenásilnou a zábavnou formou.
 • Děti do učebnice nepíší ani nekreslí (všechny  tyto aktivity jsou obsaženy v pracovním sešitě Activity Book), takže ji lze používat opakovaně s novými skupinami dětí.
 • V Activity Book děti najdou také vystřihovánky a kódy k online materiálům, včetně zvukových nahrávek a videí.

ČÍM JE JEDINEČNÁ?

Multisenzorické učení

zapojení zraku, sluchu i pohyb

Story based

výuka prostřednictvím příběh

Natural learning

osvojování jazyka přirozeným způsobem v bezpečném prostředí

 • Hlavními hrdiny knihy jsou housenka Colin a beruška Lucy, kteří spolu s dalšími postavami (jinými broučky a zvířátky) prožívají různá dobrodružství.
 • V knize jsou velmi zajímavou a zábavnou formou zařazena jednoduchá cvičení, hry, písničky a říkanky.
 • V každé lekci, která seznamuje s novou slovní zásobou, je zařazena Colinova hra What's my Word.
 • Každá nová lekce začíná písničkou, která obsahuje novou slovní zásobu z dané lekce.
 • Aktivitou, na kterou se děti vždy těší, je Bugs Bingo.
 • Díky rozmanitosti činností v Activity Books děti zapojí všechny své smysly a pracují podle pokynů učitele v angličtině (learning by doing).

Levels & Samples

DOCUMENTS
Bugs World 1 - Přehled učiva
Download
Bugs World 2 - Přehled učiva
Download
Bugs World 1 - ŠVP
Download
Bugs World 2 - ŠVP
Download
Bugs World 1 - slovníček
Download
Where to buy?

KOMPONENTY

Pupil's Book

Pupil's Book

 • 6 lekcí, každá rozdělená do 8 částí
 • 3 lekce reálií: Vánoce, Halloween a Velikonoce
 • Obrázkový slovník
 • Překlad základních pokynů do češtiny

Na konci učebnice i pracovního sešitu jsou 2 strany obrázkového slovníčku. Tento obrázkový slovník není jen pasivně zařazen do učebnice, děti s ním pracují podle pokynů, které dostávají v každé lekci, a procvičují si tak slovní zásobu.

V obou dílech učebnice si děti vyrobí vlastní miniknihy, vystřihnou obrázky, které najdou v pracovním sešitě, a složí do malé knížky. Doma pak mohou rodičům z těchto knížek „přečíst“, co se ve škole naučily.

Activity Book – Pracovní sešit

Activity Book – Pracovní sešit

 • Cvičení
 • Vystřihovánky a obrázkové karty
 • Obrázky k vytvoření vlastní "miniknihy",
 • Loutky na tužku/prstové loutky
 • Kód k online materiálům pro žáky, včetně audio a video nahrávek

Součástí pracovních sešitů jsou i stránky s vystřihovánkami, ze kterých si děti vyrobí vlastní doplňkové pomůcky, jako jsou jednoduché loutky nebo minikarty, k jejichž použití je vede učitel na základě doplňkových aktivit uvedených v metodice.

Pro ty, kteří již umí číst a psát, jsou připravena nepovinná cvičení na tyto dovednosti v AB 2. Záleží na rozhodnutí učitele, zda je bude s dětmi provádět, nebo je využije jen pro některé děti ve třídě. Ke stažení na tomto webu jsou vzorové texty přepsané do standardního písma používaného v našich školách.

Teacher's Book - Metodika pro učitele v češtině (novinka!)

Teacher's Book - Metodika pro učitele v češtině (novinka!)

Poskytuje je podrobný postup lekcí krok za krokem a  doplňkové hry k využití obrázkových karet.

Obsahuje také přístupový kód k online podpoře pro učitele, včetně testů, digitálně zpracované učebnice a pracovního sešitu, audio a video nahrávek a samotné online metodiky pro učitele. Testy jsou zpracovány tak, že děti jednotlivé úlohy pouze zakroužkují, vybarví a očíslují podle pokynů učitele.

Story Cards

Story Cards

Každý příběh je zpracován na kartách Story Cards formátu A4 (pro každý příběh je jich 8, stejně jako je počet obrázků v učebnici), kde na přední straně je obrázek k příběhu a na zadní straně text příběhu - výborná pomůcka pro učitele, která motivuje děti, aby se na příběh soustředily a následně ho interpretovaly a dramatizovaly.

Flashcards

Flashcards

Flashcards jsou podobné kartám Storycards. Obsahují však zobrazení nové slovní zásoby a mají formát A5. Používají se k prezentaci, výuce, procvičování a opakování slovní zásoby. Návod k jejich použití je opět uveden na příslušných oddílech v Teacher’s Book. Kartičky jsou kvalitně vyrobeny, takže se neopotřebují, ani když je učitel  lepí na tabuli  nebo když s nimi pracují samy děti.

Would you like to learn more?

CONTACT YOUR LOCAL REPRESENTATIVE