To improve your experience while using Global Stage digital materials, we are introducing a new enhanced digital offer available to you and your students from August 2022. You will be able to access your digital teaching tools through the Macmillan Education Teacher app.

Check the benefits these changes will have to you as teachers as well as to your students!

WATCH THE APP IN ACTION!

Abychom zlepšili vaše pohodlí při používání digitálních materiálů Global Stage, zavádíme novou rozšířenou digitální nabídku, která je pro vás a vaše žáky již nyní k dispozici. K digitálním výukovým nástrojům budete mít přístup prostřednictvím aplikace Macmillan Education Teacher app.

Podívejte se, jaké výhody budou mít tyto změny pro vás jako učitele i pro vaše žáky!

PODÍVEJTE SE NA APLIKACI V AKCI!

youtube poster
youtube poster

ČÍM JE PRO UČITELE VÝJIMEČNÁ?

WHAT MAKES IT SPECIAL FOR TEACHERS?

youtube poster
 • Věrné zobrazení jazykových a čtenářských materiálů i pracovního sešitu obohacené  interaktivními aktivitami a integrovanými audionahrávkami a videi.
 • Online přístup k digitálnímu obsahu prostřednictvím webového prohlížeče.
 • Řada nástrojů sady Classroom Presentation Kit pro přidávání poznámek nebo kreslení na stránku.
 • Rozšiřující materiály k lekcím s dalšími aktivitami pro podporu  výuky, jako jsou např.  flashcards a hry a úkoly k opakování.
 • Odměny ve formě udělení bodů,  kterými můžete vyjádřit uznání za dobré chování nebo výkony žáků.
 • Přístup k nástroji Progress Tracker pro sledování pokroku žáků.

V aplikaci Navio Student's budete mít také přístup k 3D světům a budete moci sledovat pokroky svých žáků pomocí přístupu k nástroji Progress Tracker.

youtube poster
youtube poster
 • Věrné zobrazení jazykových a čtenářských materiálů i pracovního sešitu obohacené  interaktivními aktivitami a integrovanými audionahrávkami a videi.
 • Online přístup k digitálnímu obsahu prostřednictvím webového prohlížeče.
 • Řada nástrojů sady Classroom Presentation Kit pro přidávání poznámek nebo kreslení na stránku.
 • Rozšiřující materiály k lekcím s dalšími aktivitami pro podporu  výuky, jako jsou např.  flashcards a hry a úkoly k opakování.
 • Odměny ve formě udělení bodů,  kterými můžete vyjádřit uznání za dobré chování nebo výkony žáků.
 • Přístup k nástroji Progress Tracker pro sledování pokroku žáků.

V aplikaci Navio Student's budete mít také přístup k 3D světům a budete moci sledovat pokroky svých žáků pomocí přístupu k nástroji Progress Tracker.

 • A page faithful view of the Language and Literacy Books, and Language Workbook with interactive activities and integrated audios and videos.
 • Online access to the digital content via a web browser.
 • A range of Classroom Presentation Kit tools to add notes or draw on the page.
 • Lesson extras, with additional activities to support your teaching, such as flashcards, games and revision tasks.
 • Rewards to show recognition for students’ good behaviour or performance by awarding them points.
 • Access to the Progress Tracker to track your students’ progress.

You will also have access to the 3D Worlds on the Navio Student’s app and will be able to track students’ progress by accessing the Progress Tracker.

ČÍM JE PRO ŽÁKY VÝJIMEČNÁ?

WHAT MAKES IT SPECIAL FOR STUDENTS?

youtube poster

Studenti, kteří používají digitální kurzy, budou mít nyní přístup k Digitální jazykové učebnici, Digitální učebnici gramotnosti a/nebo Digitálnímu pracovnímu sešitu prostřednictvím verze aplikace Macmillan Education v prohlížeči, takže budou mít stejný náhled jako učitel.

Budou mít také nadále přístup ke 3D světům v aplikaci Navio Student's, aby si zpříjemnili výuku ještě více!

youtube poster
youtube poster

Studenti, kteří používají digitální kurzy, budou mít nyní přístup k Digitální jazykové učebnici, Digitální učebnici gramotnosti a/nebo Digitálnímu pracovnímu sešitu prostřednictvím verze aplikace Macmillan Education v prohlížeči, takže budou mít stejný náhled jako učitel.

Budou mít také nadále přístup ke 3D světům v aplikaci Navio Student's, aby si zpříjemnili výuku ještě více!

Students using the digital courses will now have access to the Digital Language Book, Digital Literacy Book and/or the Digital Language Workbook via the Macmillan Education app browser version, so that they have the same experience that the teacher has.

They will also continue to have access to the 3D Worlds on the Navio Student’s app to add even more fun to the learning process!