Předškolní děti

Tyto učebnice jsou vytvořeny speciálně pro předškolní děti vhodné pro výuku angličtiny v mateřské škole. Respektují fakt, že děti mají minimální pracovní návyky a současně se zdráhají verbálně projevovat. Využívají tedy do velké míry neverbální komunikace (TPR). Současně však obsahují mnoho písniček a říkanek, které přimějí děti osvojit si výslovnost a ztratit ostych z ústního projevu. Jednotlivé listy jsou perforované, je možné je vytrhnout a v každé hodině předložit dětem pouze list, se kterým budou pracovat, a ochránit tak zbytek učebnice před pokreslením dříve, než s ním budou děti pracovat.