Predškolský vek

Tieto učebnice sú vytvorené špeciálne pre deti predškolského veku vhodné pre výučbu angličtiny v materskej škole. Rešpektujú fakt, že deti majú minimálne pracovné návyky a súčasne sa zdráhajú verbálne prejavovať. Využívajú teda do veľkej miery neverbálnu komunikáciu (TPR). Súčasne však obsahujú veľa pesničiek a riekaniek, ktoré prinútia deti osvojiť si výslovnosť a stratiť ostych z ústneho prejavu. Jednotlivé listy sú perforované, je možné ich vytrhnúť a na každej hodine predložiť deťom iba list, s ktorým budú pracovať, a ochrániť tak zvyšok učebnice, pred pokreslením skôr, než s ním budú deti pracovať.